Boekentips:

*Brene Brown: 'De kracht van Kwestbaarheid'

*Brene Brown: 'De moed van imperfectie' (Laat gaan wie je denkt te moeten zijn)

Brene Brown moedigt op haar eerlijke, warme en grappige manier de lezer aan om perfectionisme te laten varen, stress als levensstijl los te laten, te vertrouwen op intuitie, en creativiteit de ruimte te geven. De moed van imperfectie gaat over de levenslange reis van 'Wat zullen anderen wel niet denken?' naar 'Ik ben goed genoeg.'

*Kees Roest: 'Niets moet alles mag'

Dit boek is al voor tal van mensen een eyopener geweest: de ontdekking dat het niet de omstandigheden zijn die ons gestrest maken, maar de manier waarop wij tegen onszelf, anderen en de wereld om ons heen aankijken. Het aanleren van de RET-methode helpt om perfectionistische en irrationele opvattingen te leren herkennen en veranderen. Met als resultaat een belangrijke vermindereing van stress, angstg en boosheid. En bovendien meer zelfvertrouwen en een beter begrip van jezelf en anderen, waardoor je allerlei zaken kalmer en efficienter kunt aanpakken. Een echt werkboek (christelijk).

In 5 stappen op weg naar een leven vol fouten

(... en wees een beetje mild voor anderen)

'Je moet niet bang zijn om fouten te maken.' We zeggen het zo makkelijk tegen elkaar en het klinkt fijn. Maar hoe doe je dat? En zijn we wel mild genoeg voor anderen? Vijf tips om je op weg te helpen.

 

  1. Leer van je fouten

Niet geschoten is altijd mis. Het klinkt als een cliche, maar door fouten te maken, leer je. Want hoe fout is jouw fout eigenlijk? Vaak blijkt een fout niets meer te zijn dan dat iets ander verloopt dan je verwachtte. Wist je dat Walt Disney in 1919 werd ontslagen bij het dagblad 'The Kansas City Star', omdat de uitgever vond dat hij geen verbeelding had? Disney besloot met zijn broer naar Californie te vertrekken om daar de productie van tekenfilms te starten. Wat volgde, is geschiedenis.

 

  1. Wees niet bang voor kritiek

Goed reageren op kritiek is een kunst apart. Een kritische noot kun je al snel als een persoonlijke aanval opvatten, terwijl dat natuurlijk niet altijd nodig is. Kaats de bal niet meteen terug, maar laat het commentaar van de ander eens binnenkomen. Misschien heeft hij wel een punt. Ook hier leer je van. 'Leren doe je op de plek der moeite,' zegt Andre Wierdsma, hoogleraar organiseren en cocreeren aan de Nyenrode Business University. 'De 'Plek der Moeite' is de fase waarin het blokkerende 'onzegbare' bespreekbaar wordt,' schreef hij. Dus dat wat eerst niet ter sprake kwam, wat je negeerde, is nu realiteit. En daar leer je van.

 

  1. Sta anderen toe fouten te maken

Als je anderen toestaat fouten te maken, is het minder eng om zelf te falen. We zijn allemaal mensen met gebreken. Denk nog even aan de uitspraak bij punt 1. Is het niet dapper dat je vriend voor zichzelf begon? En had je zus dat 'foute' kapsel echt niet mogen proberen? Ook in grotere verbanden lijkt het noodzakelijk te zijn dat er koppen rollen na blunders. Neem de arena van de politiek. 'Zijn geloofwaardigheid was in het geding,' klinkt het dan. Maar hoe geloofwaardig ben je als je nooit faalt?

Failliet gaan is een afgang, vinden wij in Nederland. Je komt na faillissement niet zo gemakkelijk meer aan de bak. In Amerika werkt dit anders. Daar zeg je gewoon op je cv dat je failliet bent gegaan, vanuit de gedachte dat dit een fout is die je niet meer maakt.

  1. Koester je zelfvertrouwen

Laat je niet van de wijs brengen, maar blijf doorgaan met wat je doet. Thomas Edison maakte pas na duizend mislukte pogingen een werkende gloeilamp. En die eerste brandde slechts een paar uur. Later slaagde hij erin lampen te maken die langer meegingen. De uitvinder liet zich niet ontmoedigen, maar zei: 'Als ik 10.000 manieren vind waarop iets niet werkt, heb ik toch niet gefaald. Ik ben niet ontmoedigd, want elke mislukte poging is een stap vooruit.'

Natuurlijk neem je kritiek ter harte, maar met voldoende zelfvertrouwen durf je risico's te nemen. Je weet dat de gevolgen misschien wel nadelig kunnen zijn, maar angst blijft een slechte raadgever.

 

  1. Word niet te overmoedig

Durf toe te geven dat je niet alles kunt. Dat hoeft ook niet, niemand verwacht het van je. Een beetje overmoed is prima. Ondernemers, sporters en studenten die meer geloven in eigen kunnen, hebben een grotere ambitie en zijn vasthoudender. Je kunt goed overmoedig zijn als je weet dat er weinig valt te verliezen of als de kans op succes groot is. Maar de deugd wordt een ondeugd als inschattingsfouten je blik op de werkelijkheid vertroebelen.

 

Bron: In 5 stappen op weg naar een leven vol fouten. Visie, Evangelische Omroep. 49e jaargang nr. 45.

Heb je altijd een keuze?

Ieder mens weet maakt regelmatig keuzes. We doen het zelfs dagelijks. Meestal maken we deze keuzes bewust, maar nog vaker onbewust. Ga dat voor jezelf maar eens na. Toch is ook die onbewuste keuze een keuze geweest. Mogelijk is het een gewoonte, mogelijk ben je van mening dat de onbewuste keuze erbij hoort of zelfs verplicht is. Een voorbeeld van een onbewuste keuze is de beslissing om te werken. Vaak wordt gedacht dit bij het leven hoort? Je denkt te MOETEN werken, omdat je anders niet voor je gezin kunt zorgen, geen geld hebt, niet in die ene auto kunt rijden of niet op vakantie kunt. Waarschijnlijk denk je zelden na over deze onbewuste aannames.

Veel mensen ervaren in hun leven dat zij geen keuze hebben. Dat zij dingen MOETEN. Zij menen dat iets verplicht is, waardoor het niet wordt ervaren als een eigen keuze of als een eigen beslissing. Je neemt aan dat je wel moet werken omdat je anders niet rond kunt komen.

Moeten is een vervelend woord, omdat dit ons vaak druk oplegt. Het idee dat we iets moeten kan ervoor zorgen dat je meent geen volledige controle meer te hebben. en juist drang of dwang voelt. Deze drang of dwang veroorzaakt dan weer stress. Stress leggen wij ook vaak onszelf op, omdat we onszelf verplichten tot allerlei dingen. De gedachte is dan: “ik MOET alle bijeenkomsten van die cursus bijwonen, want anders krijg ik geen certificaat”.

Moeten… ergens pleit het ons vrij van onze eigen verantwoordelijkheid. Het lijkt erop dat wij er niet onderuit kunnen komen, of dat wij geen keuze hebben. Maar heb je die keuze daadwerkelijk niet? Is het niet zo dat je 9 van de 10 keer wél kunt kiezen? Heb jij er uiteindelijk niet zelf voor gekozen om bij dat bedrijf te gaan werken? Bij die baan horen bepaalde taken. Het is goed mogelijk dat je het werk of de taken niet meer leuk vindt. Heb jij dan niet de keuze om ergens anders te gaan solliciteren? In de meeste gevallen wel, maar houden gedachten als “ja maar straks ga ik er met mijn salaris op achteruit of straks krijg ik ergens anders geen vast contact” houden je dan tegen om toch die keuze te maken.

Ik kan je ervan verzekeren dat je 9 van de 10 keer zeker een keuze hebt. Maar elke keuze heeft ook een bepaalde consequentie. In het hiervoor beschreven voorbeeld, kun je ervoor kiezen om bij dat bedrijf te blijven werken. Dan kies je ook voor de gevolgen die deze keuze met zich meebrengt. Dit kan dan betekenen dat je bepaalde taken niet prettig vindt en je harder je best moet doen. Je kunt er ook voor kiezen om wel te gaan solliciteren. Met als mogelijke consequentie dat je start zonder vast contract of met minder salaris.

 

Uiteindelijk is de vraag, wat wil jij? Wat vind jij het meest belangrijk? Omdat je zelf een beslissing kunt nemen, kun je veranderen. Welke keuze je ook maakt, elke keuze heeft een consequentie. Die kan positief of negatief zijn. De volgende vraag is hoe jij omgaat met deze consequenties. Ook daarin heb jij een keuze. Lukt het je niet zelf om de gewenste keuzes te maken? Vraag dan hulp.