Verzuimpreventie

Als werkgever wilt u voorkomen dat uw werknemer uitvalt. Uitval kan langdurig zijn, maar vaak genoeg is er binnen een bedrijf sprake van veelvuldige uitval van korte duur. Verzuim of uitval is niet alleen vervelend voor de werknemer zelf, het kost een bedrijf ook veel geld. Er zijn werknemers die meerdere dagen in het jaar uitvallen door ziekte. Veel lichamelijk klachten zijn uiteindelijk herleidbaar tot psychische klachten. Lichamelijke en psychische klachten kunt u voorkomen door er op tijd bij te zijn. Het is dan van belang om werknemers goed in de gaten te houden, signalen te herkennen en deze signalen om te zetten in actie. Een gesprek met een werknemer geeft vaak al veel inzicht in wat er speelt. Soms zijn de gesignaleerde problemen te groot om als werknemer zelfstandig op te kunnen oplossen. In deze situaties kan een coach u extra ondersteunen, zodat het verzuim preventief wordt teruggebracht.

Voorbeeld;

Voordat een werknemer overspannen raakt of een burn-out krijgt, zijn er vaak al eerdere symptomen die hierop wijzen. Zo kan het zijn dat uw werknemer regelmatig hoofdpijn heeft, gespannen spieren heeft, druk ervaart op het werk, moeite heeft met concentreren, snel afgeleid is tijdens vergaderingen, vermoeid is, slecht slaapt, et cetera. Eén van deze symptomen is vaak onvoldoende om uw werknemer uit te laten vallen. Maar als er niets verandert aan de oorzaak van deze situatie dan stapelen de symptomen zich op. Op den duur is de maat vol en kan het lichaam het niet meer aan. Een burn-out is het gevolg. Uw werknemer is dan volledig uitgeteld en niet meer of slechts gedeeltelijk in staat om te werken.

 

Dit heeft niet alleen vervelende gevolgen voor de werknemer en eventueel voor het team waarin hij of zij werkt, maar ook voor u als werkgever. Uitval van een werknemer kan veroorzaakt worden door problemen binnen het werk of de privésituatie of door een combinatie hiervan. Uitval vanwege een burn-out komt veel voor, maar is niet de enige oorzaak. Andere voorbeelden zijn uitval vanwege spanningen binnen een team, vanwege een werknemer die in zijn huidige functie niet op zijn plek zit of vanwege spanningen of zorgen in de privésituatie van de werknemer. Een combinatie van deze oorzaken is uiteraard ook mogelijk. Het gevolg is dat het voor uw werknemer teveel wordt.

Wat biedt PUUR! CmU?

PUUR! CmU biedt in deze gevallen aan uw werknemer een traject op maat. Daarin wordt in het eerste gesprek gekeken wat de mogelijke oorzaken zijn van de klachten. Het is mogelijk dat u als werkgever bij dit eerste gesprek aanwezig bent. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een plan van aanpak gemaakt. Daarin worden de doelen opgenomen waar de werknemer aan gaat werken om te voorkomen dat hij of zij uitvalt en om het verzuim terug te dringen. In het plan staat ook vermeld op welke manier aan deze doelen wordt gewerkt en voor hoe lang. De coaching kan worden gegeven bij het betreffende bedrijf, in de praktijk of in de natuur.

 

Aan het einde van het traject vindt er een evaluatie plaats. Ook hierbij kunt u als werkgever aanwezig zijn. Na het evaluatiegesprek zijn meerdere conclusies mogelijk. Het kan zijn dat er samen wordt geconstateerd dat de doelen zijn behaald en dat het traject kan worden afgerond, maar het is ook mogelijk dat er wordt geconstateerd dat de geformuleerde doelen moeten worden bijgesteld of dat het traject moet worden verlengd.

Heb je vragen of wil je je aanmelden?